با جامعه تصمیم گیرندگان ما ارتباط برقرار کنید

راه دور است و بیابان در پیش …


معنی دار کردن ارتباطات در هر نقطه تماس احتمالی؛ این چیزی است که ما را از سایر رسانه‌ها متمایز می کند؛ رهبران صنعت در نقاط متعددی با ما در تماس هستند؛ ما به آنها کمک می‌کنیم درباره موضوعات مهم برای کسب‌وکار خود بینش پیدا کنند. بیش از یک دهه است که مدیران کانال‌های گوناگون ما چه به به صورت آنلاین، چاپی و رویدادهای حضوری را دنبال می‌کنند. افتخار ما این است که توانسته‌ایم اعتماد جوامع حرفه‌ای را به دست آوریم.

ما رسانه خلق می‌کنیم؛ محتوا تولید می‌کنیم. کتاب منتشر می‌کنیم و ده‌ها فعالیت محتوایی دیگر برای توسعه کسب‌وکارها. همه این‌ کارها به صورت مجزا هم قابل انجام هستند و معنای خودشان را دارند. هنر ما این است که این فعالیت‌های مجزا را به صورت یک کل یکپارچه ارائه می‌کنیم. ما به کسب‌وکارها کمک می‌کنیم بدون دغدغه روایت خودشان را بسازند.